Theo Ban quản lý Khu kinh tế Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang, trên địa bàn thành phố Phú Quốc, năm 2022 có 49 dự án chuyển tiếp đang triển khai thực hiện các hạng mục còn lại để hoàn thành đưa vào khai thác, sử dụng và phấn đấu đến cuối năm giải ngân đạt khoảng 22.595 tỷ đồng.

Đến thời điểm này, Phú Quốc thực hiện khoảng 7.000 tỷ đồng. Ngoài ra, thành phố có 14 dự án dự kiến sẽ khởi công trong năm nay với số vốn giải ngân theo kế hoạch là 1.795 tỷ đồng.

Tỉnh Kiên Giang chỉ đạo Ban quản lý Khu kinh tế Phú Quốc phối hợp với các sở, ngành và UBND thành phố Phú Quốc tạo điều kiện thuận lợi, hỗ trợ nhà đầu tư, doanh nghiệp đẩy nhanh tiến độ thi công xây dựng các công trình sớm hoàn thành để khai thác, sử dụng, góp phần thúc đẩy kinh tế – xã hội địa phương phát triển.

 

Mặt khác, Ban quản lý Khu kinh tế Phú Quốc tạo điều kiện thuận lợi nhất cho các doanh nghiệp, nhà đầu tư thực hiện tốt việc chuẩn bị đầu tư, giải quyết nhanh, gọn đúng pháp luật thủ tục hành chính với tinh thần, vừa thẩm định, vừa hoàn thiện hồ sơ để giúp nhà đầu tư, doanh nghiệp triển khai thực hiện dự án đúng lộ trình.

 

 

Đồng thời, Ban quản lý Khu kinh tế Phú Quốc phối hợp với UBND thành phố Phú Quốc rà soát những dự án đã giải phóng mặt bằng nhưng còn vướng mắc, tập trung thực hiện quy trình thủ tục về bồi thường, hỗ trợ theo quy định của pháp luật và hoàn thành bàn giao đất cho nhà đầu tư thực hiện dự án. Ban quản lý Khu kinh tế Phú Quốc yêu cầu nhà đầu tư, doanh nghiệp sớm triển khai thực hiện đối với các dự án đã đủ điều kiện khởi công.

Phó Chủ tịch UBND thành phố Phú Quốc Trần Chiến Thắng cho biết, Phú Quốc là địa phương có số dự án đầu tư lớn nhất tỉnh, với hơn 320 dự án, tổng vốn đăng ký đầu tư trên 340.000 tỷ đồng, chiếm 41,2% số dự án đầu tư toàn tỉnh hiện nay. Phú Quốc huy động nhiều nguồn lực đầu tư phát triển thành phố biển đảo khá nhanh, toàn diện theo định hướng của Trung ương và thu hút được nhiều tập đoàn kinh tế lớn như: Vingroup, Sungroup, BIMgroup, CEOgroup… đầu tư vào Phú Quốc. Cùng với đó, xác định đúng tiềm năng, lợi thế của Phú Quốc, Chính phủ đã ban hành nhiều văn bản quy phạm pháp luật phê duyệt quy hoạch, đề án xây dựng, phát triển đảo Phú Quốc và chỉ đạo các Bộ, ngành có liên quan nghiên cứu xây dựng đề án thí điểm một số cơ chế đặc thù ưu đãi kêu gọi đầu tư cho Phú Quốc phát triển. Theo đó, tỉnh đã nỗ lực triển khai thực hiện một số cơ chế, chính sách đặc thù được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt quy hoạch phát triển đảo Phú Quốc và đảo ngọc này đã mời gọi được nhiều nhà đầu tư lớn tham gia đầu tư, xây dựng các công trình lớn trên địa bàn đảo. Tỉnh huy động nhiều nguồn lực đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng khá đồng bộ trên đảo Phú Quốc về giao thông đường bộ, đường biển, đường hàng không, cấp nước, khu đô thị, khu du lịch… phục vụ phát triển kinh tế – xã hội địa phương, nhất là về du lịch, thu hút đầu tư.