Dự án “Trung tâm giao lưu hợp tác quốc tế về văn hóa, văn học nghệ thuật Việt Nam” tại huyện Phú Quốc đã được Thủ tướng Chính phủ gật đầu cho đầu tư.

du an trung tam van hoa nghe thuat viet nam-phuquoc
Mục tiêu của dự án lần này là:

– Xây dựng địa điểm giao lưu, hợp tác, đào tạo, triển lãm văn học nghệ thuật, sáng tác, sáng tạo văn học nghệ thuật;

– Tạo dựng địa điểm hội nghị, tăng cường phạm vi giao lưu văn hóa, văn học nghệ thuật với các tổ chức văn hóa nghệ thuật trên thế giới;

– Tập hợp thu hút cộng đồng văn nghệ sỹ để chia sẻ, hỗ trợ sáng tác, sáng tạo văn học nghệ thuật, phục vụ tốt hơn công cuộc xây dựng và phát triển đất nước.

Dự án xây dựng dự kiến trên diện tích khoảng 30.000m2, theo hình thức hội trường đa năng và các công trình phụ trợ. Dự án được thực hiện tại huyện đảo Phú Quốc trong giai đoạn 4 năm từ 2016-2020. Tổng mức đầu tư dự kiến không quá 70 tỷ đồng.
Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam chủ trì, phối hợp với UBND tỉnh Kiên Giang, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính và các cơ quan liên quan đã được Thủ tướng Chính phủ giao cho tổ chức triển khai thực hiện dự án này. Thủ tướng yêu cầu dự án phảm đảm bảo đúng quy hoạch, đúng Luật đầu tư công, đúng tiến độ và không được phát sinh thêm chi phí.

Các bài viết liên quan