# 04
1,5 Tỷ/Công
Đông Bắc
0938.80.70.90
2663 m2m2

TỔNG DIỆN TÍCH: 2663 m2.
36.39m x 71.21m ÔM SUỐI NỞ CHIỂU HÔNG.
NĂM NGAY GÓC NGÃ BA ĐƯỜNG NỐI VÀO TRỤC BÚN GỘI THÔNG – DƯƠNG ĐÔNG BÃI THƠM.
ĐẤT ĐẸP TIỆN LÀM BUNGALOW.
CÁCH DƯƠNG ĐÔNG CỬA CẠN 1km, XE HƠI, XE TẢI VÀO THOẢI MÁI.
GIÁ: 1,5 TỶ/ CÔNG (GIÁ TỐT NHẤT KHU VỰC) LIÊN HỆ : 0938 80 70 90 NGUYỄN

LO-DAT-LIEN-KE-BUNG-GOI

LO-DAT-LIEN-KE-BUNG-GOI

LO-DAT-LIEN-KE-BUNG-GOI

LO-DAT-LIEN-KE-BUNG-GOI