# 10
1 TỶ/ CÔNG
0938.80.70.90
7554m2

TỔNG DIỆN TÍCH: 7554 m2
ẤP BÚN GỘI 71,59m x 100m ( NỜ HẬU 80,29 m)
GIÁ: 1 TỶ/ CÔNG. LIÊN HỆ 0938 80 70 90

Bungoi

Bungoi1