# 06
3,3 TỶ/ CÔNG
ĐÔNG BẮC
0938.80.70.90
4310m2

TỔNG DIỆN TÍCH 4310 m2
MẶT TIỀN DƯƠNG ĐÔNG – CỬA CẠN. TRỤC DƯỜNG CHÍNH ĐI VINPEAL PHÚ QUỐC.
QUA KHỎI NGÃ BA BÚN GỘI. ĐỐI DIỆN CỬA HÀNG BÁN GIỐNG CÂY TRỒNG BA TRẠI.
NGANG 59.5m X 104.32m KẾ BÊN CÓ CON SUỐI.
THÍCH HỢP KINH DOANH NHÀ HÀNG, KHÁCH SẠN, BUNGALOW CHO KHÁCH TÂY.
GÍA: 3,3 TỶ/ CÔNG  Liên Hệ  0938.80.70.90 Nguyễn

Gần Ngã Ba Bún Gội 1

Gần Ngã Ba Bún Gội 2