Do đặc điểm của ngành dệt nhuộm là sử dụng nhiệt trong quy trình tiến độ nhuộm cho nên vì thế nước thải thường có nhiệt độ cao. Trong dây chuyền sản xuất công nghệ tiên tiến xử lý của một vài Doanh Nghiệp điều tra khảo sát có sử dụng tháp giải nhiệt hoặc giàn làm mát như là công trình xây dựng đơn vị chức năng trước tiên của hệ thống xử lý để hạ nhiệt độ của nước thải. hầu như những hệ thống xử lý được khảo sát đều không còn quy trình khử trùng trước khi thải ra nguồn tiếp nhận vì vậy chỉ tiêu coliform của nước thải đầu ra phần đông đều vượt tiêu chuẩn được cho phép.

>> Xem thêm http://sieuthimaybom.vn/bom-chim-tsurumi-80b21.5-t371-2182

Tùy thuộc vào vị trí của các xí nghiệp sản xuất nằm trong hay ngoài khu công nghiệp và nguồn tiếp nhận nước thải, công nghệ xử lý vận dụng thay đổi để đáp ứng với tiêu chuẩn hay quy chuẩn xả thải. Những doanh nghiệp dệt may (quy mô nhỏ) nằm trong khu công nghiệp (đã xây dựng hệ thống xử lý nước thải tập trung chuyên sâu), nước thải thường phải được xử lý đạt tiêu chuẩn của KCN trước khi thải vào khối hệ thống thoát nước của KCN (tiêu chuẩn này thường khớp ứng với TCVN 5945: 2005, cột C) công nghệ tiên tiến thường được vận dụng riêng với các nhà máy sản xuất này là hóa lý kết hợp với lắng lọc để giảm thiểu hàm lượng chất hữu cơ, độ màu và chất rắn lơ lửng có trong nước thải, mặc dù thế hầu nước thải sau xử lý hết đều không đã đạt được tiêu chuẩn của KCN.

đối với những xí nghiệp sản xuất dệt may (quy mô vừa và lớn ) nằm trong khu công nghiệp (chưa xây dựng hệ thống xử lý nước thải tập trung), hay những nhà máy nằm bên phía ngoài KCN nước thải phải được xử lý đạt tiêu chuẩn việt nam TCVN 5945:2005, loại A hay B hay QCVN 13:2008, cột A hay B tùy thuộc vào nguồn tiếp nhận. Để có được tiêu chuẩn/quy chuẩn cột B công nghệ xử lý nước thải dệt nhuộm với phối hợp giữa hoá lý (keo tụ/tạo bông) và hiếu khí là công nghệ tương đối thông dụng đang được vận dụng tại hầu hết tại những nhà máy dệt may.

công nghệ tiên tiến xử lý nước thải tương xứng kiến nghị

Xử lý nước thải dệt nhuộm gồm có nhiều cách thức không giống nhau, mỗi phương thức đạt một kết quả nhất định đối với một vài chất độc hại tương xứng. công nghệ xử lý nước thải được áp dụng nhằm vô hiệu những thành phần như nhiệt độ, độ màu, chất rắn lơ lửng (SS), COD, BOD5 và sắt kẽm kim loại nặng.

Nước thải dệt nhuộm thông thường có nhiệt độ cao bởi thế trong khối hệ thống xử lý nước thải dệt nhuộm tháp giải nhỉệt hoặc giàn làm mát được sử dụng như là dự án công trình đơn vị chức năng đầu tiên của khối hệ thống xử lý để giảm nhiệt độ của nước thải trước khi qua các công đoạn tiếp theo của hệ thống xử lý. đối với nguồn nguyên vật liệu thô được sử dụng trong tiến trình sản xuất là polyester và hỗn hợp cotton/polyester giai đoạn keo tụ/tạo bông thường được vận dụng trước quy trình sinh học. giai đoạn này được thiết kế để vô hiệu SS, độ màu, một phần chất hữu cơ hoà tan, và kim loại nặng. quy trình tiến độ sinh học tiếp theo gồm có kỵ khí phối kết hợp hiếu khí hay hiếu khí cho hiệu quả cao riêng với xử lý nước thải dệt may. Xử lý sinh học kỵ khí với UASB hay EGSB được vận dụng và quy trình tiến độ sinh học hiếu khí được vận dụng là bùn hoạt tính lơ lửng, bùn hoạt tính với vật liệu dính bám.

>> Xem thêm http://sieuthimaybom.vn/bom-tsurumi-series-pn/388

giai đoạn sinh học nhằm mục đích loại bỏ những thành phần độc hại ừong nước thải dệt may là độ màu, và BOD5. công đoạn xử lý bậc ba được áp dụng bao gồm: (1) keo tụ/tạo bông và khử trùng; (2) lọc (lọc cát và than hoạt tính) và khử trùng; (3) oxy hoá nâng cao (ozone hay Fenton) và hiệu chỉnh pH về trung tính. quy trình tiến độ xử lý bậc 3 được áp dụng để xử lý triệt để những chất ô nhiễm còn sót lại trong nước thải hay tái sử dụng.

riêng với nguồn nguyên liệu là cotton, công nghệ tiên tiến xử lý trái lại với nguyên liệu là polyester và hỗn hợp cotton/polyester là giai đoạn sinh học trước tiến độ hoá lý. công đoạn xử lý bậc ba giống như như trên với áp dụng quy trình tiến độ (1) lọc (lọc cát và than hoạt tính) và khử trùng; (2) oxy hoá sâu xa (ozone hay Fenton) và hiệu chỉnh pH về trung tính.

Những doanh nghiệp dệt may (quy mô nhỏ) nằm trong khu công nghiệp (đã xây dựng hệ thống xử lý nước thải tập trung chuyên sâu), nước thải thường phải được xử lý đạt tiêu chuẩn của KCN trước lúc thải vào khối hệ thống thoát nước của KCN (tiêu chuẩn này thường khớp ứng với TCVN 5945: 2005, cột C) quá trình keo tụ/tạo bông phối kết hợp sinh học hay trái lại để loại bỏ hàm lượng chất rắn lơ lửng, một phần chất hữu cơ và độ màu của nước thải.

Bùn phát sinh từ tiến độ keo tụ/tạo bông và phần bùn dư từ bể hiếu khí được lưu giữ trong bể chứa bùn và bùn được giảm thể tích với áp dụng máy ép bùn hay lọc để tách nước và giao cho Doanh Nghiệp có chức năng xử lý.

>> http://sieuthimaybom.vn/may-bom-nuoc-thai-cong-suat-lon-250b475-t371-2449

Các bài viết liên quan