Thực hiện Cơ cấu ngành nông nghiệp tỉnh Kiên Giang được thực hiện đến năm 2020, với tổng nhu cầu vốn đầu tư cho phát triển nông, phát triển lâm nghiệp và thủy sản khoảng 77.510 tỷ đồng.

Trong đó, thì vốn đầu tư cho nông nghiệp 33.000 tỷ đồng, vốn cho lâm nghiệp 510 tỷ đồng, cho thủy sản 44.000 tỷ đồng từ nguồn ngân sách nhà nước, với vốn tín dụng, doanh nghiệp, nhân dân và huy động từ các nguồn khác.

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Kiên Giang cho biết thông tin nguồn vốn ngân sách nhà nước được tập trung đầu tư xây dựng cánh đồng lớn, cùng với cơ sở vật chất kỹ thuật, khuyến ngư, khuyến nông, thực hiện tất cả các chính sách hỗ trợ, xây dựng một mô hình trình diễn, nghiên cứu các ứng dụng khoa học kỹ thuật và ưu tiên các chương trình, các dự án trọng điểm có tác động tích cực đến quá trình phát triển sản xuất nông – lâm – ngư nghiệp dự kiến với chi phí đầu tư vào khoảng 11.783 tỷ đồng.

kien-giang-can-khoang-77510-ty-dong-tai-co-cau-nganh-nong-nghiep

Cùng với đó, thì nguồn vốn là các thành phần kinh tế khác được đầu tư sản xuất theo hướng hàng hóa, và chuỗi giá trị ngành hàng nông nghiệp được gắn với liên kết “4 nhà”, hợp tác xã kiểu mới, phát triển kinh tế trang trại; đầu tư đồng bộ cơ sở hạ tầng kỹ thuật các vùng sản xuất tập trung về hệ thống thủy lợi, giao thông, trạm bơm điện, kho chứa, máy móc cơ giới, bảo quản và chế biến nông sản; trong việc đào tạo nguồn nhân lực; trong quá trình xúc tiến thương mại nhằm mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm nông sản, trong việc xây dựng thương hiệu, quá trình quản lý chất lượng sản phẩm và ứng phó với biến đổi khí hậu.

Ông Mai Anh Nhịn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Kiên Giang cho biết, đầu tư để thực hiện tái cơ cấu ngành nông nghiệp của tỉnh nhằm mục đích phát triển sản xuất an toàn, phát triển bền vững và hiệu quả trong điều kiện biến đổi khí hậu đang ngày càng diễn biến phức tạp, nhằm nâng cao giá trị gia tăng các mặt hàng nông sản, và các mặt hàng thủy sản. Trên cơ sở quy hoạch, và tập trung để phát triển các sản phẩm nông nghiệp hàng hóa chủ lực, ưu tiên trong việc phát triển các sản phẩm có lợi thế như: các loại tôm, cua,cá,  sò, lúa gạo, … có giá trị kinh tế cao, chăn nuôi bò thịt, gà vịt, lợn, … rất phù hợp với điều kiện sinh thái trên 4 vùng sản xuất trọng điểm của tỉnh để nhằm mục đích nâng cao năng suất, chất lượng cây trồng và vật nuôi.

Đến năm 2020, Kiên Giang phấn sản lượng lúa đạt 5 triệu tấn; sản lượng thủy sản đạt hơn 755.500 tấn, trong đó thì nuôi trồng thủy sản trên 265.500 tấn, với 80.000 tấn tôm; diện tích dừa 7.000 ha; rau màu 423.000 tấn; mía 5.000 ha; hồ tiêu 1.200 ha,…

Tỉnh tiến hành xây dựng nền nông nghiệp hiện đại theo hướng tạo giá trị gia tăng cao và được phát triển bền vững dựa trên cơ sở có thể phát huy được các lợi thế so sánh gắn với nhu cầu thị trường nội địa và xuất khẩu sản phẩm. Áp dụng khoa học – công nghệ để có thể sản xuất ra sản phẩm nông sản chất lượng cao, nhằm mục đích đáp ứng được những nhu cầu đa dạng của thị trường trong nước và có khả năng cạnh tranh với thị trường thế giới. Nâng cao được hiệu quả sử dụng đất đai, nguồn vốn, lao động; giúp tăng nhanh thu nhập, cải thiện đời sống nông dân.

Từ nay cho đến năm 2020, tập trung triển khai thực hiện nhiều chương trình, nhiều dự án trong việc tái cơ cấu ngành nông nghiệp. Cụ thể gồm có: giống cây trồng, vật nuôi, thủy sản; chương trình phát triển cánh đồng lớn; phát triển kinh tế biển; bảo vệ và phát triển nguồn lợi thủy sản, nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững trong sản xuất lúa gạo, thủy sản; … Các dự án: khôi phục cá đồng Vườn Quốc gia U Minh Thượng; nuôi tôm công nghiệp và nuôi tôm siêu thâm canh vùng Tứ giác Long Xuyên; tôm – lúa bền vững và tôm sạch – lúa hữu cơ vùng U Minh Thượng; uôi cá lồng bè thâm canh ở huyện đảo Kiên Hải; phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, nông nghiệp sinh thái và nông nghiệp du lịch ở Phú Quốc… và những dự án khác.

Các bài viết liên quan