Bất động sản Nha Trang là điểm đến CEO Group sau năm 2015 là năm thành công của CEO Group với dự án Sonasea Villas tại Phú Quốc trong đó Novotel Phu Quoc Resort sẽ đóng góp tỷ trọng đáng kể trong tổng doanh thu dự kiến. Trong đó, lợi nhuận trước thuế đạt 266,7 tỷ đồng, tăng 87% so với năm 2014; lợi nhuận sau thuế đạt 205,6 tỷ đồng, tăng 91,4% so với năm 2014; tỷ lệ trả cổ tức đạt 9%; tổng doanh thu hợp nhất đạt 646,2 tỷ đồng, tăng trưởng 43,6% so với năm 2014. Sáng ngày 16/03/2016 CEO Group đã tổ chức thành công Đại hội đồng Cổ đông.

Bất động sản Nha Trang là điểm đến CEO Group sau Phú Quốc
Bất động sản Nha Trang xây dựng theo hình thức tổ hợp thương mại kết hợp nghỉ dưỡng

Qua những thành công đạt được CEO Group đã đặt mục tiêu lợi nhuận trước thuế 258 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế 206 tỷ đồng, tỷ lệ cổ tức 10% và doanh thu 1.200 tỷ đồng trong năm 2016 này và được  cổ đông đại diện cho 78,34% số cổ phần có quyền biểu quyết thông qua hiều nội dung quan trọng. Thành công nhất chính là ra mắt đúng thời điểm dự án Sonasea Villas tại trung tâm Bãi Trường quy mô 80ha, tổng mức đầu tư dự kiến 4.500 tỷ đồng chính thức khai trương Novotel Phu Quoc Resort đã đi vào hoạt động trong tháng 1/2016 vừa qua.

Tiếp nối với Phú Quốc trong năm 2016 này CEO sẽ tập trung mạnh đẩy mạnh thị trường bất động sản Nha Trang với diện tích khu đất có diện tích 8ha mà CEO Group đang sở hữu sẽ được xây dựng theo hình thức tổ hợp thương mại kết hợp nghỉ dưỡng tương tự như dự án Sonasea Villas đang hiện hữu tại Phú Quốc

Ngoài ra, CEO Group cũng có một vài dự án chiến lược sẽ triển khai trong năm 2016 là Sunny Garden City (Hà Nội), River Silk City phân kỳ 2 (Hà Nam) và dự án có diện tích 2ha trên khu “đất vàng” trên đường Phạm Hùng, Hà Nội kết hợp với Tập đoàn Bảo Việt, Sông Đà Thăng Long để cùng phát triển.

Các bài viết liên quan