3 khu vực Vân Đồn; Bắc Vân Phong và Phú Quốc đã được cho chính phủ giao các bộ ngành và địa phương liên quan xây dựng dự án Luật đơn vị hành chính – kinh tế đặc biệt.

xay-dung-3-dac-khu-kinh-te-van-don-bac-van-phong-va-phu-quoc
Chính phủ đã thống nhất trong việc để xây dựng 3 mô hình đơn vị hành chính – kinh tế đặc biệt ở Vân Đồn, Phú Quốc và Bắc Vân Phong.

Nghị quyết phiên họp thường kỳ tháng 11/2016 vừa được chính phủ vừa ban hành. Theo đó, về các Đề án xây dựng đặc khu kinh tế, Chính phủ đã thống nhất trong nguyên tắc xây dựng các mô hình 3 đơn vị hành chính – kinh tế đặc biệt Bắc Vân Phong (Khánh Hòa), Vân Đồn (Quảng Ninh) và Phú Quốc (Kiên Giang) thuộc tỉnh.

Mỗi đơn vị hành chính – kinh tế đặc biệt đều được lựa chọn phát triển thế mạnh riêng có, nhằm mục đích khai thác được tối đa các tiềm năng, và những lợi thế so sánh, nhằm mục đích tạo động lực phát triển mới, bảo đảm trong việc phân bổ nguồn lực theo vùng, tạo nên các hiệu ứng lan tỏa trên phạm vi cả nước.

Uỷ ban nhân dân các tỉnh Khánh Hòa, Quảng Ninh, Kiên Giang chủ trì, nhằm phối hợp với các bộ ngành trong việc hoàn thiện các Đề án đơn vị hành chính – kinh tế đặc biệt; đề xuất cấp có thẩm quyền các cơ chế, các chính sách đặc thù để nhằm xây dựng các dự án Luật đơn vị hành chính – kinh tế đặc biệt cho từng đơn vị.

Các bài viết liên quan